Política de privacitat

A través del present avís, Talleres J. Vilà SL, amb domicili a Vic (Barcelona), al carrer Masies de Roda num.1 (Pol.Ind. Malloles), CIF número B58706417, informa als usuaris del lloc web www. tjvila.com, en compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de dades de Caràcter Personal, sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Talleres J . Vilà SL les dades personals que els són sol·licitades en el lloc web. També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, els quals són de titularitat i responsabilitat de Talleres J. Vilà SL que porta a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de procedir a la seva sol·licitud, així com a l’enviament d’informació comercial, pels mitjans tradicionals i electrònics, sobre els serveis oferts actualment i en el futur.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb les dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’entrada defectuosa de dades en els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Talleres J. Vilà SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i els altres riscos possibles.

Igualment, Talleres J. Vilà SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Talleres J. Vilà SL no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web L’usuari podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, portabilitat, limitació cancel·lació i, si escau, oposició, dirigint una comunicació escrita i/o electrònica a tjvila@tjvila.com a Talleres J. Vilà SL amb adreça a C / Masies de Roda, nº 1, pol. Ind. Malloles (08500 Vic), en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte obligació legal. Conservarem les dades personals mentre es mantingui relació amb l’empresa. En cas de disconformitat amb el tractament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.